Compare prices on Kona Tika

Compare prices with Amazon >> Find prices for Kona Tika on Amazon
Bike Name Reseller Price
Kona Tika 2018
Kona Tika 2018
$659 $560
You save 15%
Kona Tika 2018
Kona Tika 2018
$659 $560
You save 15%

Related Reviews